Untitled Page
   
Tin tức
Vì sao bạn nên học Tiếng Trung
06/05/2014

Có rất nhiều lý do để bạn bắt đầu tiếp cận với 1 thứ tiếng mới. Những lý do phổ biến có thể đưa ra là :do bắt buộc do mong muốn tìm hiểu về 1 nền văn hóa nào đó, do muốn xem phim, do việc làm … Vậy còn bạn, lý do để bạn nên chọn học tiếng Trung trong các thứ tiếng khác? Vì sao bạn nên chọn học tiếng Trun
  

 

Trung Quốc đang ảnh hướng đến thế giới

Hiện nay số người nói Tiếng Trung  trên thế giới là nhiều nhất. Theo “Niên giám Anh quốc” đã thống kê thì số người nói tiếng Anh ở trên thế giới có khoảng 310 triệu người. Số người biết nói tiếng Anh có khoảng 300 triệu người. Tổng cộng có khoảng 600 triệu người. Còn số người biết nói tiếng Hán là bao nhiêu? Hiện nay dân số Trung Quốc đại lục là 1.390 triệu người. Cộng thêm dân số Đài Loan, người Hoa và số người biết tiếng Trung Quốc ở trên thế giới (trong đó có Việt Nam) thì số người nói tiếng Trung Quốc và biết nói tiếng Trung Quốc có khoảng trên 1.400 triệu người, tức là gấp hơn hai lần số người nói và biết nói tiếng Anh. Điều đó chứng tỏ khoảng ¼ dân số trên thế giới nói hoặc biết nói tiếng Trung Quốc. Sự thật đó cho thấy, Tiếng Trung  chiếm một vị trí quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền văn hóa và kinh tế trên toàn thế giới.

Ai cũng học tiếng trung?

Trung Quốc cổ đại được coi là “chiếc nôi của trí thức”. Người Ả Rập cho rằng: “Tri thức ở mãi tận bên Trung Quốc, hãy đến đó mà tìm”. Thảo nào mà ngày nay trên thế giới đang dấy lên “Cơn sốt”  học Tiếng Trung  Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy, có 3 nguyên nhân dẫn đến cơn sốt đó: Một là do sự hấp dẫn của tiếng Hán tượng hình. Hai là do Trung Quốc đã và đang ngày càng mở rộng việc buôn bán, hợp tác với nước ngoài. Và cuối cùng do Trung Quốc có một di sản văn hóa vô cùng phong phú. Hiện nay có khoảng 5 triệu người châu Á học tiếng Trung Quốc, trong đó có người Việt Nam. Ở Mỹ có trên năm chục trường học dạy tiếng Trung Quốc; từ năm 1994 môn tiếng Hán là môn ngoại ngữ thứ hai để thi vào đại học ở Mỹ. Tại châu Âu, rất nhiều trường đại học coi Hán ngữ là ngoại ngữ số 1. Ở Trung Quốc, chỉ trong 45 năm trở lại đây đã đào tạo được hơn 6 vạn lưu học sinh về Hán ngữ và văn hóa Trung Quốc cho hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có chuyên gia dự đoán: “Thế kỷ 21, tiếng Hán mà ngày nay khoảng một phần tư dân số thế giới đang sử dụng sẽ trở thành thứ ngôn ngữ lưu hành thông dụng nhất trên toàn thế giới”.

Công việc yêu cầu bạn phải học tiếng Trung?

Sư thực là như vậy, nhất là khi 2 lý do trên đã phân tích như chúng ta đã thấy. Tiếng Trung  giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc sau này, khi phải đi tiếp chuyện với các đối tác thực hiện những hợp đồng làm ăn béo bở.

Vì vậy, việc chọn học tiếng Trung là sự lựa chọn đúng đắn và đầu tư hiệu quả.

Vì sao bạn nên học Tiếng Trung.

Có rất nhiều lý do để bạn bắt đầu tiếp cận với 1 thứ tiếng mới. Những lý do phổ biến có thể đưa ra là :do bắt buộc :)do mong muốn tìm hiểu về 1 nền văn hóa nào đó, do muốn xem phim, do việc làm … Vậy còn bạn, lý do để bạn nên chọn học tiếng Trung trong các thứ tiếng khác? Vì sao bạn nên chọn học tiếng Trung

Trung Quốc đang ảnh hướng đến thế giới

Hiện nay số người nói Tiếng Trung  trên thế giới là nhiều nhất. Theo “Niên giám Anh quốc” đã thống kê thì số người nói tiếng Anh ở trên thế giới có khoảng 310 triệu người. Số người biết nói tiếng Anh có khoảng 300 triệu người. Tổng cộng có khoảng 600 triệu người. Còn số người biết nói tiếng Hán là bao nhiêu? Hiện nay dân số Trung Quốc đại lục là 1.390 triệu người. Cộng thêm dân số Đài Loan, người Hoa và số người biết tiếng Trung Quốc ở trên thế giới (trong đó có Việt Nam) thì số người nói tiếng Trung Quốc và biết nói tiếng Trung Quốc có khoảng trên 1.400 triệu người, tức là gấp hơn hai lần số người nói và biết nói tiếng Anh. Điều đó chứng tỏ khoảng ¼ dân số trên thế giới nói hoặc biết nói tiếng Trung Quốc. Sự thật đó cho thấy, Tiếng Trung  chiếm một vị trí quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền văn hóa và kinh tế trên toàn thế giới.

Ai cũng học tiếng trung?

Trung Quốc cổ đại được coi là “chiếc nôi của trí thức”. Người Ả Rập cho rằng: “Tri thức ở mãi tận bên Trung Quốc, hãy đến đó mà tìm”. Thảo nào mà ngày nay trên thế giới đang dấy lên “Cơn sốt”  học Tiếng Trung  Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy, có 3 nguyên nhân dẫn đến cơn sốt đó: Một là do sự hấp dẫn của tiếng Hán tượng hình. Hai là do Trung Quốc đã và đang ngày càng mở rộng việc buôn bán, hợp tác với nước ngoài. Và cuối cùng do Trung Quốc có một di sản văn hóa vô cùng phong phú. Hiện nay có khoảng 5 triệu người châu Á học tiếng Trung Quốc, trong đó có người Việt Nam. Ở Mỹ có trên năm chục trường học dạy tiếng Trung Quốc; từ năm 1994 môn tiếng Hán là môn ngoại ngữ thứ hai để thi vào đại học ở Mỹ. Tại châu Âu, rất nhiều trường đại học coi Hán ngữ là ngoại ngữ số 1. Ở Trung Quốc, chỉ trong 45 năm trở lại đây đã đào tạo được hơn 6 vạn lưu học sinh về Hán ngữ và văn hóa Trung Quốc cho hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có chuyên gia dự đoán: “Thế kỷ 21, tiếng Hán mà ngày nay khoảng một phần tư dân số thế giới đang sử dụng sẽ trở thành thứ ngôn ngữ lưu hành thông dụng nhất trên toàn thế giới”.

Công việc yêu cầu bạn phải học tiếng Trung?

Sư thực là như vậy, nhất là khi 2 lý do trên đã phân tích như chúng ta đã thấy. Tiếng Trung  giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc sau này, khi phải đi tiếp chuyện với các đối tác thực hiện những hợp đồng làm ăn béo bở.

Vì vậy, việc chọn học tiếng Trung là sự lựa chọn đúng đắn và đầu tư hiệu quả.

 


 
Các tin khác :
   3 tháng thanh toán 1 ngoại ngữ ( 15/04/2014 )
   5 qui tắc Nói bạn cần biết! ( 15/04/2014 )
   Chùa hang Ajanta (Ấn Độ) - Di sản độc đáo trong lòng núi đá ( 20/02/2014 )
   Du lịch California: Tháp đá đẹp lạ lùng tại hồ Mono ( 20/02/2014 )
   Phương pháp dịch thuật tài liệu kỹ thuật ( 20/02/2014 )
   Những lợi ích và khó khăn mà nghề phiên dịch mang lại? ( 20/02/2014 )
   Làm thế nào để dịch thuật hiệu quả hơn? ( 15/04/2014 )
Hình ảnh
Video clips