Untitled Page
   
Hồ Sơ Hành Chính
Làm thẻ tạm trú
 

Làm thẻ tạm trú là gì ? thủ tục làm thẻ tạm trú như thế nào?

   Thẻ tạm trú còn được hiểu là loại visa Việt Nam dài hạn – thị thực dài hạn được cấp cho ngườinước ngoài là người có giấy phép lao động, người nước ngoài là người bỏ vốn đầu tư vào Việt Nam hoặc thân nhân của những người nước ngoài có thẻ tạm trú…thẻ tạm trú có giá trị thấp nhất là 1 năm , thời hạn tối đa là 3 năm . Khi có thẻ tạm trú người nước ngoài không phải xin visa Việt Nam trong thời hạn thẻ có giá trị.

Hồ sơ làm thẻ tạm trú gồm :

-   Đối với người nước ngoài là chủ doanh nghiệp có góp vốn đầutư :

-   Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn
-   Ảnh 3 x 4 nền trắng mới chụp.
-   Mẫu N7A – do chúng tôi cung cấp.
-   Mẫu N7B – Do chúng tôi cung cấp.
-   Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.
-   Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

Đối với người nước ngoài lao động được trả lương/ Đại diện của công ty nước ngoài :

-   Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn

-   02 ảnh 3x4 nền trắng mới chụp.
-   Mẫu N7A – Do chúng tôi cung cấp.
-   Mẫu N7B – Do chúng tôi cung cấp.
-   Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã côngchứng.
-   Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.
-   Giấy phép lao động còn hạn > ít nhất 1 năm


 
Các thông tin khác :
   Chuyển đổi giấy phép lái xe từ Quốc tế vào Việt Nam
   Chuyển đổi giấy phép lái xe từ Việt Nam ra nước ngoài
   đổi giấy phép lái xe
   Giấy miễn thị thực 5 năm
   Công Văn Nhập Cảnh
   Thủ tục làm giấy thông hành
   Làm Giấy Phép Lao Động
Hình ảnh
Video clips