Untitled Page
   
Hồ Sơ Hành Chính
Thủ tục làm giấy thông hành
 

Thủ tục làm giấy thông hành  :

Giấy thông hành là gì ?thủ  tục cấp giấy thông hành như thế nào?Cấp giấy thông hành ở đâu ?

Công dân ViệtNam ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà hộ chiếu bị mất hoặc hết hạn sử dụng có thể xin cấp giấy thông hành để về nước.

Thủ tục xin giấy thông hành :

Tờ khai có dán ảnh theo mẫu quy định : 
+ Nếu tự nguyện xin về nước thì ghi rõ nguyện vọng này trong tờ khai

02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phôngnền màu trắng.

Hộ chiếu đã hết hạn sử dụng hoặc đơn trình báo mất hộ chiếu;

Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp Giấy thông hành gồm một trong những giấy tờ sau: 
a) Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;
b) Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốctịch của người đó.
Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành.

Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp Giấy thông hành gồm một trong những giấy tờ sau: 
a) Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;
b) Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó.
Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để  làm căn cứ cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành.

Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp Giấy thông hành gồm một trong những giấy tờ sau: 
a) Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;
b) Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó.
Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo đểlàm căn cứ cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành.

Giấy xác nhận nhân sự (nếu có) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp (theo mẫu).
* Đối với trường hợp có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩmquyền của nước ngoài mà không có hộ chiếu còn giá trị sử dụng thì hồ sơ kèm theo bản chụp quyết định trục xuất có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền nướcsở tại.
* Đối với trường hợp phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước mà không có hộ chiếu còn giá trị, cơ quan đại diện Việt Nam cấp giấy thông hành theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

 


 
Các thông tin khác :
   Chuyển đổi giấy phép lái xe từ Quốc tế vào Việt Nam
   Chuyển đổi giấy phép lái xe từ Việt Nam ra nước ngoài
   đổi giấy phép lái xe
   Giấy miễn thị thực 5 năm
   Công Văn Nhập Cảnh
   Làm Giấy Phép Lao Động
   Làm thẻ tạm trú
Hình ảnh
Video clips