Untitled Page
   
Hộ chiếu
Hộ chiếu là gì ?
 

Hộ chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài.

Vì vậy khi ra nước ngoài để du lịch, thăm thân công tác hay học tập trước hết bạn phải có hộ chiếu để đảm bảo chính phủ Việt Nam cho phép bạn xuất cảnh khỏi Việt nam và nhập cảnh trở lại khi quay về.

 
 

 


 
Các thông tin khác :
   Thủ tục cấp hộ chiếu ( lần đầu )
Hình ảnh
Video clips
Tin tức nổi bật