Untitled Page
   
Khóa học Tiếng Hàn
Hướng dẫn học bảng chữ cái Hàn Quốc
Bảng chữ cái Hàn Quốc, Hangul được cấu trúc bởi cả những nguyên âm và phụ âm. Những nguyên âm và phụ âm này liên kết với nhau tạo thành hệ thống chữ viết và từ. Do cách hình thành như vậy nên để tạo ra 1 từ thì hầu hết phải sử...
xem tiếp
 
Kinh nghiệm học tiếng Hàn Quốc
Một số chia sẻ kinh nghiệm học tiếng hàn quốc của một bạn học viên tại trung tâm chia sẻ.... ...
xem tiếp
 
Giới thiệu tiếng Hàn ( sơ lược tiếng Hàn Quốc)
Tất cả các dân tộc Hàn Quốc đều nói chung một ngôn ngữ, đây được coi là một yếu tổ quyết định trong việc tạo nên môt bản sắc dân tộc mạnh mẽ của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đã từng lập ra một số ngôn ngữ khác với ngôn ngữ c...
xem tiếp
 
TỔNG QUAN CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
Á Mỹ Âu thiết kế các chương trình đàm thoại phục vụ cho những người bắt đầu đi làm hoặc đang đi làm. Có được những kiến thức cơ bản giao tiếp về tiếng Hàn. ...
xem tiếp
 
Trang: 1
Hình ảnh
Video clips