Untitled Page
   
Cung cấp phiên dịch viên chuyên nghiệp
Cung cấp phiên dịch viên chuyên nghiệp
• Bạn cần phiên dịch trong hội nghị, hội thảo, đàm phán hoặc các sự kiện khác? • Bạn không an tâm về tính chính xác trong việc truyền tải nội dung câu chuyện? • Và Bạn thật sự cần một phiên dịch có thể giúp bạn thấu hiểu rõ...
xem tiếp
 
Trang: 1
Hình ảnh
Video clips