Untitled Page
   
Chuyên dịch các thứ tiếng
Dịch Tiếng Nga
Tiếng Nga thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, nghĩa là nó liên quan với tiếng Phạn, tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh, với những ngôn ngữ trong nhóm Giécman, nhóm gốc Celt và nhóm Rôman, kể cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Gaeilge (tiếng Ái Nhĩ...
xem tiếp
 
Dịch Tiếng Anh
Tiếng Anh : English là một thứ tiếng thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong hệ Ấn-Âu), đã du nhập vào Anh qua các thứ tiếng của nhiều dân xâm chiếm vào thế kỷ thứ 6. Tiếng Anh truyền khắp nơi dưới chủ nghĩa thực dân...
xem tiếp
 
Dịch Tiếng Trung Quốc
Tiếng Trung Quốc hay Hán –Việt : Hán ngữ, Hoa ngữ, hay Trung văn là một họ ngôn ngữ gồm các ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ...
xem tiếp
 
Dịch Tiếng Nhật Bản
Tiếng Nhật Bản , hay tiếng Nhật là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính (khác biệt với tiếng Việt vốn th...
xem tiếp
 
Dịch Tiếng Hàn
Tiếng Triều Tiên hay tiếng Hàn Quốc là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Triều Tiên, và là ngôn ngữ chính thức...
xem tiếp
 
Trang: 1 2 3 4 5
Hình ảnh
Video clips