Untitled Page
   
Gia hạn visa
Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam
Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam muốn tiếp tục ở lại để Việt Nam để du lịch, thăm người thân và làm việc thì khi gần hết hạn thị thực phải làm thủ tục xin gia hạn visa . Việc gia hạn có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng...
xem tiếp
 
Trang: 1
Hình ảnh
Video clips
Tin tức nổi bật