Untitled Page
   
Tin tức » Dịch thuật công chứng
5 qui tắc Nói bạn cần biết! ( 15/04/2014 )
Phương pháp dịch thuật tài liệu kỹ thuật ( 20/02/2014 )
Dịch thuật tài liệu kỹ thuật là một công việc đầy khó khăn. Dịch tài liệu kỹ thuật đòi hỏi bạn phải có hiểu biết về ngành kỹ thuật đó, có vốn từ ngữ chuyên ngành phong phú, vậy nếu bạn chưa có đủ...
xem tiếp
Những lợi ích và khó khăn mà nghề phiên dịch mang lại? ( 20/02/2014 )
Trong xu thế toàn cầu hóa, phiên dịch là một việc luôn cần người. Nếu là một phiên dịch viên ngoại giao, bạn còn được gặp gỡ những nhân vật hàng đầu của chính phủ hay tổ chức quốc tế. Tuy nhiên p...
xem tiếp
Làm thế nào để dịch thuật hiệu quả hơn? ( 15/04/2014 )
Để Dịch thuật tài liệu tiếng Anh thật chuẩn, bạn không những phải giỏi ngữ pháp, biết nhiều từ mới, mà bạn còn phải hiểu, phải biết về văn hóa của nước Anh, của những nước dùng tiếng Anh đó nữa. ...
xem tiếp
Những điều người làm phiên dịch viên nên có ( 05/03/2014 )
Bước vào nghề phiên dịch, người dịch phải thông thạo ít nhất hai ngôn ngữ, gọi là ngôn ngữ làm việc (working languages).Trong mọi hoàn cảnh, người phiên dịch cũng phải thể hiện câu cú rõ ràng,...
xem tiếp
 
Trang: 1
Hình ảnh
Video clips